1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych Kupującego może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep internetowych usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez:
  STARA MYDLARNIA Sp. z o.o. Sp.K.
  ul. Stawki nr 2A/1, 00-193 Warszawa
  NIP 525 269 32 70
  Regon 366286642
  Sąd Rejonowy w Warszawie
  XII Wydział Gospodarczy KRS
  pod numerem KRS 0000654307
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie internetowym. W celu realizacji zamówienia, dane mogą być udostępniane firmie spedycyjnej (w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru).
 4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Kupującego o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
 7. Kupujący podając swoje dane oświadcza, iż są to jego prawdziwe dane.
Product added to wishlist